Slider

Ο Ερμής στους οίκους

Ο Ερμής στον 1ο οίκο

Με τον Ερμή στον πρώτο οίκο του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη η έμφαση στον χαρακτήρα του ατόμου εστιάζει στην έντονη διανοητική δραστηριότητα. Παρα ταύτα ωστόσο είναι πιθανός ένας διχασμός της προσωπικότητας που δύναται να οδηγήσει σε ασυνεπή συμπεριφορά.

Ο Ερμής στον 2ο οίκο

Ο Ερμής στον δεύτερο οίκο επιδρά στον τομέα των οικονομικών συναλλαγών του ατόμου. Συγκεκριμένα δημιουργεί ένα πιεστικό πλαίσιο υποχρεώσεων που περισφύγγει το άτομο, αναγκάζοντάς το, εν τέλει, στη σύναψη συμφωνιών με επαχθείς δεσμεύσεις που εντείνουν το άγχος.

Ο Ερμής στον 3ο οίκο

Ο Ερμής στον τρίτο οίκο του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη εστιάζει την επίδρασή του στον τομέα της μόρφωσης, προσφέροντας όλη την γκάμα των πνευματικών χαρισμάτων που συντείνουν στην ομαλή δόμησή της. Ταυτόχρονα, προικίζει το άτομο με ικανότητες χρήσης του ομιλούντος λόγου.

Ο Ερμής στον 4ο οίκο

Με τον Ερμή στον τέταρτο οίκο του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη το άτομο παρουσιάζει τάσεις περιορισμού της δραστηριότητάς του στον περίκλειστο χώρο της οικίας του. Προσήλωση στα παιδιά και στον/στην σύντροφο καθιστούν την οικιακή οικονομία το πρώτιστο μέλλημα.

Ο Ερμής στον 5ο οίκο

Με τον Ερμή στον πέμπτο οίκο τα παιχνίδια εξουσίας στον εργασιακό χώρο είναι η καθημερινότητά της. Τα απολαμβάνετε και εκτονώνετε σ’ αυτά την πλούσια ενέργειά σας. Ταυτόχρονα είστε λάτρεις των απολαύσεων και ιδιαίτερα αυτών που περιλαμβάνουν τον ερωτισμό ως συστατικό τους στοιχείο.

Ο Ερμής στον 6ο οίκο

Με τον Ερμή στον έκτο οίκο το άτομο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εργασιακές του υποχρεώσεις. Βρίσκεται δε στο στοιχείο του όταν αυτές περιλαμβάνουν μακρείς υπολογισμούς και λίστες που εκτείνονται μέχρι το άπειρο. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε μια μεγάλη υποχονδρία.

Ο Ερμής στον 7ο οίκο

Με τον Ερμή στον έβδομο οίκο ευνοούνται ιδιαιτέρως οι ασχολίες του ατόμου που έχουν σχέση με επιχειρήσεις παντός είδους. Η ευκολία στις δημοσίες σχέσεις και η σύναψη ευνοϊκών συμμαχιών, οι οποίες πολλές φορές δύνανται να περιλαμβάνουν ακόμη και γάμο, απολήγουν εντέλει σε σημαντικό οικονομικό όφελος.

Ο Ερμής στον 8ο οίκο

Ο Ερμής στον όγδοο οίκο του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη εντείνει την συναισθηματικότητα του ατόμου. Αυτό δεν συνεπάγεται μια γλυκανάλατη προσωπικότητα-το αντίθετο: τα συναισθήματα δρουν υπογείως μέσω ενός σκληρού προσωπείου.

Ο Ερμής στον 9ο οίκο

Με τον Ερμή στον ένατο οίκο είναι πολύ πιθανή η καλλιέργεια των χαρισμάτων εκείνων του ατόμου που αφορούν στην ευκολία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται και η τάση της πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων.

Ο Ερμής στον 10ο οίκο

Ο Ερμής στον δέκατο οίκο του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη ευνοεί σημαντικά τις εξελίξεις στον χώρο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ατόμου. Ταυτόχρονα, όμως, ενισχύει τις τάσεις του ατόμου για εμπλοκή σε στρεσσογόνες καταστάσεις που προκαλούν έντονη νευρικότητα.

Ο Ερμής στον 11ο οίκο

Με τον Ερμή στον 11ο οίκο του γενέθλιου αστρολογικού χάρτη ευνοείται σημαντικά η εύκολη σύναψη σχέσεων, σε φιλικό και κοινωνικό κυρίως επίπεδο. Το να κάνει γνωριμίες είναι το πιο εύκολο πράγμα στην καθημερινότητα του ατόμου –μένει μόνο να τις αξιοποιήσει και σωστά.

Ο Ερμής στον 12ο οίκο

Ο Ερμής στον δωδέκατο οίκο ενισχύει τις μυστικοπαθείς τάσεις του ατόμου. Ένας τοίχος υψώνεται ανάμεσα στο άτομο και τον εξωτερικό κόσμο, η δε υπερπήδησή του απαιτεί μακρά υπομονή, πλάγιους τρόπους και την οικοδόμηση μιας βαθιάς σχέσης εμπιστοσύνης.

Επιμέλεια: Χρήστος Νάτσης

 

xrewseis3

Μίλησε σήμερα με την πιο Μεγάλη Ομάδα Αστρολόγων, Μελλοντολόγων και Αναλυτών Ταρώ στην Πραγματικά πιο Οικονομική Γραμμή Προβλέψεων. Κάλεσε τώρα και κάνε στον εαυτό σου το δώρο της γνώσης και της απόλυτης διαχείρησης της μοίρας και του μέλλοντός σου!!!

Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές 24 Ώρες... κάλεσε τώρα!!!

zwdia 01

zwdia 02

zwdia 03

zwdia 04